Počátky společného zemědělského hospodaření v obcích na úpatí posledních výběžků Bílých Karpat – Hostýnských vrchů spadají do padesátých let 20.století. Tento proces prošel složitým a nelehkým vývojem a v současné době je pokračovatelem zemědělského podnikání „pod Hostýnem“ mimo jiných také akciová společnost ZEPO Loukov, a.s. se sídlem v Loukově.

Společnost ZEPO Loukov, a.s. obhospodařuje 1040 ha zemědělské půdy převážně v katastrech obcí Loukov, Libosváry, Osíčko ( a z části také Mrlínek, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Horní Újezd a Provodovice).

Činnost společnosti je zaměřena na klasickou zemědělskou výrobu na orné půdě a travních porostech. V rostlinné výrobě se zaměřuje na produkci obilovin vhodných k tržnímu použití a doplňkově pro osivářské účely (pšenice ozimá a jarní, peluška). Přerušení sledu obilovin zajišťuje ozimí řepka a sója. Pro zabezpečení krmivové základny je pěstována kukuřice na siláž.

Složitá ekonomická situace v důsledku velkého poklesu tržních cen rostlinných produktů donutila společnost, v roce 2010, k radikálním opatřením, mimo jiné také k zatravnění téměř 100 hektarů, méně výnosné, orné půdy.

V živočišné výrobě společnost, v roce 2007, ukončila, s ekonomických důvodů, výrobu mléka a začala s „budováním“ stáda pastevního chovu masného skotu (tzv. chov kráv bez tržní produkce mléka). Plemenitba zde je zaměřena na převod k plemeni Piemontese. Cílem je odchované býčky v hmotnosti kolem 200 kg dále vykrmovat nebo prodávat jako zástav, jalovičky používat k zajištění vlastního obratu stáda, zbytek po odstavu také prodávat. Živočišná výroba tímto pastevním chovem také zajišťuje údržbu krajiny, za využití dotací.

Pomocké činnosti tj. doprava, služby zemědělskou mechanizací, jsou využívány hlavně v rámci podniku a z části pro obce, jiné firmy a obyvatelstvo.

Společnost úzce spolupracuje s firmami AgPrefarm. s.r.o., Ditana s.r.o. se sídlem Velká Bystřice a Hanácká osiva, s.r.o. Ivanovice na Hané.

ROSTLINNÁ VÝROBA 

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode